top of page

Heilige Geest

De doop met de Heilige Geest

Wij geloven in de doop met de Heilige Geest en dat wij -net als op de eerste Pinksterdag- met de Heilige Geest kunnen worden vervuld. De doop met de Heilige Geest is Gods belofte voor alle gelovigen. Het bewijs van de doop met de Heilige Geest is dat iemand in nieuwe tongen spreekt. De Heilige Geest geeft ons de kracht en mogelijkheid om Gods wil te vervullen op aarde.

Handelingen 1:8

maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.

Marcus 16:17

Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken

Gaven van de Heilige Geest

Wij geloven dat de tongentaal voor iedere gelovige is bedoeld. Echter zijn er daarnaast andere gaven van de Heilige Geest, waaronder profetie of vertolking van tongen, die niet voor iedere gelovige bedoeld zijn. God geeft deze gaven aan wie Hij wil.

1 Korintiërs 12:8-11

Want aan de een wordt door de  Geest gegeven met wijsheid te spreken, en aan de ander met  kennis te spreken krachtens dezelfde Geest; aan de een geloof door dezelfde  Geest en aan de ander gaven van genezingen door die ene Geest;  aan de een werking van krachten, aan de ander profetie; aan de een het onderscheiden van  geesten, en aan de ander allerlei tongen, en aan weer een ander vertolking van tongen.  Doch dit alles werkt een en dezelfde  Geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil.

bottom of page