top of page

Visie

Onze visie

Onze specifieke visie die wij in al onze kerken wereldwijd hebben is:

  • Evangelisatie

  • Discipelschap

  • Kerkplanten

  • Wereldevangelisatie

Waarom deze 4 aspecten? Omdat wij geloven in het door Jezus gegeven zendingsbevel oftewel de grote opdracht: wereldevangelisatie.

Matteüs 28:19

Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.

Door het bereiken van zondaren met het evangelie van Jezus Christus (evangelisatie) en het trainen van bekeerlingen om ze tot discipelen van Jezus te maken, kunnen getrainde echtparen met een roeping een kerk pionieren in binnen- of buitenland om overal ter wereld het evangelie te kunnen verkondigen.

bottom of page