top of page

Kerk

Onze kerk

Wij zijn een lokale kerk van kleine omvang maar maken deel uit van een groter geheel net zoals Jezus Christus Zijn eigen kerk en Lichaam beschrijft. Vanuit onze fellowship (CFM) zijn wij één van de 60 kerken in Nederland en maken deel uit van ruim 3200 kerken verspreid over 150 landen.

Wij zijn een enthousiaste en levendige evangelische kerk. Wekelijks organiseren wij kerkdiensten en activiteiten om mensen in contact met God te brengen. In onze kerk ontmoet u mensen van verschillende leeftijden en met uiteenlopende culturele achtergronden.

Onze kerkdiensten starten met een zangdienst onder begeleiding van muziek. Vervolgens bidden we voor noden van broeders en zusters die vóór de dienst zijn opgegeven. Daarna wordt er door de voorganger gepreekt. In de prediking van onze gemeente worden verschillende onderwerpen uit de Bijbel benadrukt en vertaald naar de dagelijkse praktijk van het leven, zodat deze zaken herkend en toegepast kunnen worden. Na elke preek of activiteit doen wij een oproep naar het altaar, zodat men kan reageren op hetgeen wat God tot hem of haar gesproken heeft.

bottom of page