top of page

Wedergeboorte

Wedergeboorte

Je zou kunnen zeggen dat bekering en wedergeboorte twee kanten van dezelfde munt zijn, bekering is de keuze van de mens om vergeving te vragen voor zijn zonden aan God.​ De wedergeboorte is dan het bovennatuurlijke wonder wat God doet in ons leven. Wanneer we ons bekeren geeft God ons een nieuw hart wat uitgaat naar Hem: zo worden wij een kind van God. Velen denken dat iedereen een kind van God is, maar we zijn allemaal wel geschapen door God. Een kind van God worden we alleen door het wonder van de wedergeboorte.

Geboren worden uit de Geest

Jezus zelf legde dat uit aan Nikodemus,  die daar niet bekend mee was,  in een nachtelijk gesprek.

Johannes 3:3-7

Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het  Koninkrijk  Gods niet zien. Nikodemus zeide tot  Hem: Hoe kan een mens geboren worden, als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt  uit water en  Geest, kan hij het  Koninkrijk  Gods niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest. Verwonder u niet, dat  Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden.

Jezus sprak in deze aangehaalde tekst tegen Nikodemus over het verschil tussen iemand die geboren is uit “water” en iemand die geboren wordt uit de “Geest”. De geboorte uit water heeft betrekking op onze geboorte. Nikodemus spreekt daarom ook over de moederschoot. Jezus zelf noemt dit later in vers 6: “uit het vlees” geboren zijn. Ieder mens is uit het vlees geboren, maar niet ieder mens is uit de Geest geboren. Jezus zegt dan: Wat uit het vlees geboren is, is vlees.

Dit heeft betrekking op onze lichamelijk toestand. Wij zijn mensen van vlees en bloed, dat wil zeggen: we hebben ons lichaam en daarnaast ons innerlijk, onze ziel, gedachten, emoties en onze wil. De Bijbel zegt dat vlees en bloed de hemel niet kunnen binnengaan. Dit betekent dat wij in onze oorspronkelijk staat, zoals wij geboren zijn, dus nooit in de hemel kunnen komen.​ Dat is de reden waarom Jezus zegt dat wij wederom geboren moeten worden. Want bij de wedergeboorte komt onze geest tot leven.

 

Kolossenzen 2:13

Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze  overtredingen kwijtschold.

Wij zijn geestelijk dood door de zonde, maar worden bij de (weder)geboorte met Christus levend gemaakt. Dan worden wij een nieuwe schepping.

2 Korintiërs 5:17

Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is  voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.

Nieuwe schepping, nieuwe verlangens

Dit betekent wel dat God van ons verwacht dat we ook daadwerkelijk anders gaan leven. Wedergeboorte is dus altijd geschakeld aan berouw en bekering.

Maar het grootste wonder van de wedergeboorte is dat we na onze bekering 'nee' kunnen zeggen tegen zonden. Hoewel we nooit zonder zonden zullen zijn, worden we toch vrij van de band van zonde, we hoeven niet meer vast te zitten aan zonden en verkeerde gewoonten. Onze oude natuur, ons vlees, zal altijd willen blijven zondigen. Maar onze nieuwe natuur, onze geest, wil de wil van God doen. En dat kunnen wij ook door Gods kracht en genade!

Het bewijs van wedergeboorte ligt hierin dat wij andere verlangens krijgen. Zoals wij voor onze bekering hunkeren naar de zonde en hieraan verslaafd zijn, zo zullen wij na de bekering en wedergeboorte het verlangen krijgen God te zoeken en een relatie met Hem te hebben.

Wedergeboorte is dus een verandering van ons hart, meer nog een vernieuwing van ons hart, door een wonder van genade door God in ons bewerkt.

bottom of page